Przyłącz się do akcji

W roku 2020 Portal Games przekaże aż 250 egzemplarzy gry Neuroshima Hex dla klubów i stowarzyszeń w całej Polsce. Egzemplarze zostaną przekazane w ramach akcji “Szkolimy rekrutów Posterunku”. Dowiedz się o akcji z tego filmu.

Odtwórz wideo


Udział w programie Rok MolochaInne